NewsNa stranici 18. informativnog biltena Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine objavljena je vijest o održanim sastancima na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Info bilten možete preuzeti ovdje. More info


U prilogu je članak koji opisuje kako je sarajevski student otišao u Portugal u okviru studenske razmjene podržane programom Erasmus+. More info


Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine. Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja. Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici StES-a: http://stes.unibl.org ili putem e-mail adrese: stes@unibl.org U prilogu je poziv sa detaljnijim informacijama o konferenciji. More info


Through following links you can read the article published in the students journal Avangarda (Student Union of Republika Srpska). https://issuu.com/malesevich/docs/avangarda_br2/18 http://unijastudenatars-avangarda.com/avangarda-drugi-broj More info


Scholarship Fair - University of Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, December 15, 2016 More info at http://www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija More info